Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

‘De kinderopvang komt momenteel zo’n 3000 werknemers te kort’

De personele problemen in de kinderopvang nemen steeds grotere vormen aan. Davina Koudijs en Hélène Arons van Kinderopvang werkt! denken na over oplossingen. ‘Dit is meer dan ooit een tijd voor goed werkgeverschap.’

kinderopvang komt momenteel zo’n 3000 werknemers te kort

Het was een boeiend experiment, dat onlangs plaatsvond in de regio Utrecht. Bij het UWV ontmoetten tien werkgevers en ruim vijftig werkzoekenden elkaar in een Meet & Greet voor de kinderopvang. 

‘De bijeenkomst was echt een succes,’ vertelt Davina Koudijs van Kinderopvang werkt!, die bij de Meet & Greet aanwezig was. ‘Die eisen zijn eerder dit jaar verruimd, zodat ik vaak kon melden: je kunt aan de slag. Direct of met een bijscholing.’ 

‘Het werd duidelijk dat het zinvol kan zijn om het UWV in te schakelen als je als kinderopvangorganisatie nieuwe collega’s zoekt. En dat is in deze tijd van personeelsschaarste natuurlijk interessant. We hebben plannen voor zo’n Meet & Greet in Den Haag en Amsterdam.’ 

111.000 medewerkers 

Davina Koudijs en haar collega Hélène Arons van Kinderopvang werkt! zien het gebeuren: het personeelstekort in de kinderopvang neemt steeds grotere vormen aan. De afgelopen jaren nam het aantal werkenden in de opvang al fors toe, van 82.000 in 2016 tot 111.000 nu, maar dat leek lange tijd tamelijk probleemloos te verlopen. Dat is niet vanzelf gegaan. Daar zijn flinke inspanningen voor geleverd. 

Kinderopvang dankzij jou 

De imago- en wervingscampagne Kinderopvang dankzij jou was een van die inspanningen. Deze campagne richtte zich de afgelopen twee jaar op kansrijke doelgroepen. ‘Zij-instromers die snel inzetbaar zijn bijvoorbeeld, maar op een gegeven moment werd ook duidelijk dat derde- en vierdejaars hbo-studenten een interessante doelgroep zijn. 

Behalve de campagne hebben een aantal cao-maatregelen het werken in kinderopvang bevorderd. ‘Een belangrijke was dat veel meer diploma’s dan voorheen kwalificeren. 174 om precies te zijn.’ 

Lager ziekteverzuim 

Niettemin is er momenteel feitelijk al een tekort van zo’n 3000 werknemers, schat Davina Koudijs. ‘Dat maakt een oplossing extra lastig.’  

Naast het blijven inzetten op meer instroom zijn werkbare oplossingen voor de kortere termijn onder meer efficiënter roosteren, maatregelen voor een lager ziekteverzuim en nagaan of pm’ers met een aanstelling in deeltijd meer uren kunnen werken. 

Goed werkgeverschap 

Hélène Arons: ‘Dit is daarom meer dan ooit een tijd voor goed werkgeverschap. Daarbij speelt waardering voor je werknemers een grote rol, maar ook verbinding houden, weten wat er bij hen speelt en de vraag stellen: wat heb jij nodig om je werk goed te kunnen doen?’ 

In dit kader van goed werkgeverschap werd ook de pilot ‘Medewerkersreis’ georganiseerd. Deze benoemt de belangrijke contactmomenten die medewerkers hebben met hun organisatie, van de eerste kennismaking tot en met het afscheid. 

Lees het volledige interview op de website van kinderopvangtotaal.