Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Assessment pedagogisch medewerker

Enthousiast over een sollicitant, die niet aan de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker voldoet? Maar wel de nodige relevante werkervaring bezit? Onderdeel van een individuele gelijkstelling kan dan een assessment zijn.

papier schrijven

Gelijkstellingscommissie 

De gelijkstellingscommissie beslist hoeveel en welke werkervaring relevant genoeg is voor de inzet van het assessment. En vraagt of de (kandidaat)medewerker alle in kaart gebrachte gegevens wil delen. In verband met de privacy.  

Het assessment 

Het assessment bestaat uit een digitaal gedeelte en twee praktijkopdrachten. Kandidaten kunnen het online deel op twee manieren afleggen: bij Kinderopvang Werkt! in Utrecht. Of via een beveiligde omgeving, dit kan bijvoorbeeld bij de sollicitant thuis.  Als het online deel met goed gevolg is afgesloten, dan volgen de praktijkopdrachten. Eventueel op een locatie van jouw organisatie. Een externe assessor beoordeelt de opdrachten, NOA BV tekent voor de supervisie.   

Kosten 

Voor een gelijkstellingsverzoek betaal je niets. Aan het gebruik van het assessment zijn wel kosten verbonden. Als je daarmee instemt, dan wordt voor het digitale deel een afspraak ingepland met de kandidaat op het moment dat het geld op de rekening van Kinderopvang werkt! staat. Als dit deel is afgerond, dan wordt onder diezelfde voorwaarde een afspraak voor de praktijkdelen ingepland. 

  • Kosten online deel meetinstrument: € 58,69 (incl. btw) plus €34,49 (Incl. btw) voor het digitaal toezicht (proctoring).
  • Kosten praktijkopdrachten: € 461,62 (incl. btw, exclusief reiskosten assessor). 

Handige links

Meer weten? Neem contact met ons op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact met ons op!