Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Is werkervaring van invloed op de uitkomst van een gelijkstellingsverzoek?

Voor de gelijkstellingsprocedure voor de functie pedagogisch medewerker kan voortaan ook gevolgde bij- en nascholing meegewogen worden en kan in bepaalde gevallen een meetinstrument worden ingezet om andere (werk)ervaringen en competenties te matchen aan de kwalificatie-eis. In een gelijkstellingsprocedure voor een andere functie dan pedagogisch medewerker kan werkervaring niet worden meegewogen.