Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Welke overgangsregelingen zijn er?

Er zijn verschillende overgangsregelingen opgenomen in de Cao Kinderopvang. Hieronder worden er vier genoemd. In de Diplomacheck staat altijd de geldende overgangsregeling genoemd.   

Pedagogisch medewerkers die in dienst waren voor 1 mei 1991 bij dezelfde werkgever (of zijn rechtsopvolgers), hoeven niet te voldoen aan de kwalificatie-eis. Bij een overstap naar een andere werkgever moeten zij wel voldoen aan de dan geldende kwalificatie-eis.  

  1. Overgangsregeling Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzalen   
  2. Overgangsregeling modernisering kwalificatie-eis  
  3. Overgangsregeling Cao Kinderopvang 2018-2019  
  4. Overgangsregeling voorschoolse educatie  

Lees de afspraken over de overgangsregelingen.

Naar kwalificatie-eisen: