Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Welke aspecten kunnen van invloed zijn op de uitkomst van een gelijkstellingsverzoek?

De gelijkstellingscommissie kijkt altijd naar de opleidingsachtergrond van een kandidaat en of die inhoudelijk identiek is aan een opleiding uit de kwalificatie-eis. Bijvoorbeeld als er sprake is van een afwijkende diplomabenaming van een opleiding. Of van een diploma, waarvan geen origineel meer beschikbaar is.   

Ook andere aspecten kunnen een rol spelen. Denk aan de duur van het dienstverband of bijzondere omstandigheden. Door al die verschillende zaken is elk gelijkstellingsverzoek uniek en niet vergelijkbaar met andere gelijkstellingsverzoeken.  
  
De gelijkstellingscommissie heeft sinds 2018 meer opties om een functie gelijk te stellen voor de functie van pedagogisch medewerker. Er kunnen nu ook relevante bij- en nascholingen en relevante werkervaring meegewogen worden. Om de competenties van relevante werkervaring te meten kan de gelijkstellingscommissie ervoor kiezen een meetinstrument in te zetten.  
Werkervaring wordt niet meegewogen bij een verzoek voor andere functies.