Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat zijn de mogelijkheden als er geen gelijkstelling wordt verleend?

Verleent de gelijkstellingscommissie geen gelijkstelling? En gaat het over een sollicitant? Dan kan de organisatie de kandidaat mogelijk in dienst nemen als pedagogisch medewerker in ontwikkeling. Meer informatie vind je via de volgende link: 

Voor een medewerker die al in dienst is, kan een Erkenning van Verworven Competenties-procedure (EVC-procedure) de kortste weg zijn naar kwalificatie. Meer informatie vind je via de volgende link: