Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat zijn de kosten van een gelijkstellingsverzoek en het assessment?

Voor een verzoek tot gelijkstelling worden geen kosten gerekend.

Alleen als de gelijkstellingscommissie besluit dat het meetinstrument ingezet wordt, worden de kosten daarvan doorberekend. Het meetinstrument bestaat uit een digitaal deel en praktijkopdrachten. De werkgever wordt vooraf gevraagd of deze instemt met de inzet en betaling van de kosten. Het digitaal gedeelte wordt uitgevoerd bij FCB. Pas als het bedrag op de rekening van FCB staat, wordt de afspraak met de (kandidaat)werknemer ingepland. Het digitaal instrument kost € 56,77 (incl. BTW) plus €34,39 (Incl. BTW) voor het digitaal toezicht.

Als het digitale deel met goed gevolg is afgesloten volgen mogelijk de praktijkopdrachten. De praktijkopdrachten worden (zo mogelijk) uitgevoerd bij de kinderopvanglocatie van de werkgever die het verzoek indient en worden beoordeeld door een assessor. Ook hiervoor geldt dat de afspraak ingepland wordt als het bedrag op de rekening van FCB staat. De praktijkopdrachten kosten € 446,49 (incl. BTW). Hier komen reiskosten voor de assessor no bij.