Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat houdt de overgangsregeling voor pedagogisch medewerker precies in?

Op 1 juli 2018 is er een zogenoemde modernisering (aanpassing) geweest van de kwalificatie-eisen: de eisen waaraan iemand moet voldoen om te mogen werken in kinderopvang als pedagogisch medewerker. Een aantal diploma’s die eerder nog wel kwalificeerden, zijn per 1 juli 2018 uit de kwalificatie-eisen gehaald. Deze diploma’s noemen we 'vervallen' diploma’s en kwalificeren sindsdien niet meer voor pedagogisch medewerker, tenzij ze onder de overgangsregeling vallen.

Met een 'vervallen' diploma kun je met de overgangsregeling alsnog kwalificeren voor pedagogisch medewerker als je vóór 1 september 2018 werkte als pedagogisch medewerker en dat tot kortgeleden hebt gedaan met een onderbreking van maximaal één jaar. De overgangsregeling geldt dus niet als je langer dan één jaar niet hebt gewerkt als pedagogisch medewerker. In een aantal gevallen is het mogelijk een aanvullend bewijs te halen om alsnog te kwalificeren. Raadpleeg hiervoor de diplomacheck of mail naar caokinderopvang@fcb.nl.