Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat geldt er voor een peuterspeelzaalleidster die voor 1  januari  2000  gestart is en bij dezelfde werkgever werkt? 

Dit gaat over een peuterspeelzaalleidster* die is gestart voordat er een kwalificatie-eis voor deze functie was. In het akkoord en overgangsregeling peuterspeelzaalleidster is het volgende opgenomen: Voor de medewerker die geen opleidingsachtergrond heeft als bedoeld in lid 1, vraagt de werkgever conform artikel 9.8 Cao Kinderopvang een gelijkstelling aan voor de functie pedagogisch medewerker (dagopvang en bso/nso). Kijk in het akkoord en de overgangsregeling peuterspeelzalen voor de criteria hiervoor. 

* In de huidige Cao Kinderopvang wordt niet meer gesproken over peuterspeelzaalleidster, maar over een pedagogisch medewerker die in de peuteropvang werkt.