Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat gebeurt er  als een pedagogisch medewerker van werkgever verandert?

Bij de overstap naar een andere werkgever binnen de kinderopvang geldt de kwalificatie-eis volgens de cao die op dat moment geldt, inclusief overgangsregelingen.  
  
Sommige pedagogisch medewerkers zijn al voor de invoering van de kwalificatie-eis op 1 mei 1991 in de kinderopvang in dienst gekomen bij een organisatie die onder de Cao Kinderopvang valt. Daarom geldt voor deze werknemers de overgangsbepaling. Alleen bij herintreding of een overstap naar een andere werkgever moeten zij voldoen aan de kwalificatie-eis die dan geldt.   
  
Heeft een sollicitant een diploma dat per 1 juli 2018 is vervallen? Dan is het belangrijk te kijken of de volgende overgangsregeling van toepassing is:   

  • Heeft een pedagogisch medewerker een opleidingsachtergrond die per 1 juli 2018 niet meer kwalificeert? 
  • Is deze medewerker voor 1 september 2018 als pedagogisch medewerker werkzaam (geweest), eventueel met een onderbreking van één jaar of minder, direct voorafgaand aan 1 september 2018?   
  • Dan voldoet hij of zij aan de kwalificatie-eis voor de functie van pedagogisch medewerker in dagopvang/peuteropvang en/of pedagogisch medewerker in bso/nso.   
  • Dit geldt ook bij een onderbreking van één jaar of minder na 1 september 2018.