Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat is een Associate degree?

Een Associate degree is een tweejarig programma in het hoger beroepsonderwijs (hbo), dat opleidt tot deze nieuwe wettelijke titel. Hogescholen bieden zo’n programma aan als onderdeel van een hbo-bacheloropleiding. De vooropleidingseisen zijn hetzelfde als de eisen van deze hbo-bacheloropleiding.

Bij de Rijksoverheid vind
je meer informatie.