Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat betekent de overgangsbepaling uit de cao voor specifieke scholing voorschoolse educatie die voor 1 januari 2018 gestart is en afgerond voor 1 januari 2020?

Deze overgangsregeling gaat over twee groepen pedagogisch medewerkers. Deze groepen blijven gekwalificeerd met het behaalde certificaat. :   

  • De eerste groep zijn werknemers die een certificaat hebben behaald voor 1 januari 2018.
  • De tweede groep zijn werknemers die een opleiding zijn gestart voor 1 januari 2018 en die de opleiding hebben afgerond voor 1 januari 2020.