Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wanneer heeft een gelijkstellingsverzoek voor een aspirant pedagogisch medewerker in de dagopvang en/of bso/nso de meeste kans?

Een gelijkstellingsverzoek heeft de meeste kans om toegekend te worden als de kandidaat over een opleidingsachtergrond beschikt, die veel lijkt op een kwalificerend diploma. Of passende werkervaring heeft, maar niet onder een overgangsregeling valt. Een werkgever kan dan een gelijkstellingsverzoek indienen bij de gelijkstellingscommissie van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK).  
 
De gelijkstellingscommissie kan in bepaalde gevallen een assessment laten afnemen. Bijvoorbeeld als een gelijkstelling op basis van opleidingsachtergrond niet mogelijk is. Zo’n assessment is een uitgebreide proef, die test of een kandidaat inderdaad geschikt is om in de aangeboden functie aan de slag te gaan.  
 
Tip voor werkgevers: neem altijd vooraf contact op met caokinderopvang@fcb.nl als je overweegt een gelijkstellingsverzoek in te dienen. Als je het (geanonimiseerde) cv van de betreffende kandidaat meestuurt, dan krijg je gericht advies welke documenten je het beste bij het gelijkstellingsverzoek kunt meesturen. 

In onderstaande links vind je meer informatie over een gelijkstellingsverzoek en assessment: 

Naar pagina Gelijkstellingsverzoek:

Naar pagina Assessment pedagogisch medewerker: