Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wanneer geldt de overgangsregeling voor pedagogisch medewerker met een diploma dat per 1 juli 2018 is vervallen ?

Een pedagogisch medewerker voldoet aan de overgangsregeling als 

  • zij vóór 1 september 2018 werkte als pedagogisch medewerker en/of peuterspeelzaalleidster en 
  • zij direct vóór 1 september 2018 of daarna haar werk als pedagogisch medewerker en/of peuterspeelzaalleidster niet langer dan een jaar heeft onderbroken.

Als je langer dan een jaar niet werkt als pedagogisch medewerker, dan val je niet onder de overgangsregeling.  Het maakt verder niet uit of je nu of in de toekomst wisselt van werkgever. 

Het is wel belangrijk dat je kunt aantonen dat je in het afgelopen jaar en vóór 1 september 2018 werkzaam bent geweest als pedagogisch medewerker. ‘Werkzaam’ zoals in de overgangsregeling wordt bedoeld, reikt verder dan een arbeidscontract. Ook als je af en toe invalt als pedagogisch medewerker of werkt als uitzendkracht kun je voldoen aan de kwalificatie-eisen onder de overgangsregeling.