Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Waarom staat een aantal oude opleidingen niet meer in de diplomalijst voor dagopvang, maar wel in de lijst voor bso/nso?

In de oude lijst stonden diploma’s die ook kwalificeerden voor mensen die nog nooit met jonge kinderen hadden gewerkt. Of daarvoor niet waren opgeleid. Daarom staan die diploma’s niet meer in de nieuwe lijst. 

Heb je een diploma dat niet meer in de nieuwe lijst staat, maar wel passende werkervaring? Dan geldt misschien een van de overgangsregelingen: Welke overgangsregelingen zijn er?

Het is ook mogelijk dat een diploma kwalificeert voor dagopvang en/of bso met een aanvullend bewijs. Kijk hiervoor in de diplomacheck

Een (toekomstige) werkgever kan ook een gelijkstellingsverzoek indienen. Op onderstaande pagina vind je meer info over zo’n verzoek: