Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Waarom staan verpleegkundige en verzorgende opleidingen niet meer in de diplomalijst?

Deze opleidingen sluiten inhoudelijk onvoldoende aan bij de noodzakelijke kennis en kunde voor het werken in kinderopvang en peuteropvang (peuterspeelzaalwerk).