Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Nieuws Instroom

‘Waardevol werk voor kinderen én ouders’

8 jan 2020

'Als we niets doen ontstaat er de komende jaren een tekort van ruim 8.000 medewerkers in kinderopvang.' Hoog tijd voor een campagne vindt het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang. Drie vragen aan de voorzitter Ramon Rikken.

Een wervingscampagne is dat nodig?

‘Jazeker. De aanpak van de personeelstekorten staat op 1, 2 en 3. Als we niets doen ontstaat er de komende jaren een tekort van ruim 8.000 medewerkers in kinderopvang. We hebben door de nieuwe wetgeving meer pedagogisch medewerkers voor de  baby’s nodig, de economie blijft groeien en tijdens de crisis hebben we van veel mensen afscheid moeten nemen en een groot deel daarvan is niet teruggekomen. Hierdoor zijn we vrij snel tegen een gigantisch tekort aangelopen. Het tekort in kinderopvang is groter dan het lerarentekort.’

Op wie richt de campagne zich? 

‘We willen nieuwe medewerkers aantrekken en laten zien dat het een prachtig vak is waar je echt waardevol werk doet voor kinderen en ouders. Een vak waarin je bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, waar kinderen spelend leren, nieuwe ervaringen en interesses opdoen waar ze voor hun ontwikkeling veel aan kunnen hebben. En ouders ondersteunt in de zorg voor hun jonge kinderen. We richten ons op verschillende doelgroepen. Van mensen die willen overstappen naar of juist opnieuw aan de slag willen in kinderopvang. Tot toekomstige scholieren en studenten en die nog voor een opleiding moeten kiezen. Ook voor mensen die werken en leren willen combineren zijn er mogelijkheden.Tegelijkertijd vinden we dat de huidige pedagogisch medewerkers trots mogen zijn op hun vak en professionaliteit.'

We hopen met deze campagne bij te dragen aan hun beroepstrots. Daarom is het mooi dat staatssecretaris Van Ark alle pedagogisch medewerkers bedankt in een videoboodschap. En dat ouders en kinderen in de campagne in een video hun eigen pedagogisch medewerkers bedanken.

Kinderopvang. Meer dan opvang alleen?

‘Absoluut. Ik werk al twintig jaar in kinderopvang en we hebben het altijd over het woord ‘opvang’. Het doet geen recht aan wat kinderopvang werkelijk is. Het zou mooi zijn als deze campagne ook  bijdraagt aan een positief imago van de sector en dat het woord kinderopvang een andere lading krijgt. Niet een plek waar kinderen worden opgevangen, maar een plek waar kinderen veel opvangen zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen.'

Over de campagne

Deze campagne is een initiatief van het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang. In dit platform streven werkgevers en werknemers samen naar een balans op de arbeidsmarkt. De aanpak van de personeelstekorten staat hoog op de agenda. Kinderopvangorganisaties zijn dringend op zoek naar nieuwe medewerkers. Werkten er in 2015 nog 82.000 medewerkers in de kinderopvang, inmiddels zijn dat er meer dan 100.000 en de vraag naar kinderopvang en pedagogisch medewerkers blijft groeien.

Wil je meer weten over deze campagne? Stel je vraag via kinderopvangdankzijjou@fcb.nl  

Meer lezen?