Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Verruiming kwalificatie-eisen door besluiten cao-partijen

11 feb 2019

Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) heeft drie besluiten genomen die tot een verruiming van de kwalificatie-eisen leiden.

1. Uitbreiding diplomalijsten

De diplomalijsten zijn uitgebreid met een paar nieuwe diploma’s. Het gaat om:

  • zes diploma’s voor de pedagogisch medewerker
  • zes diploma’s voor de pedagogisch beleidsmedewerker / coach en de pedagogisch coach
  • twee diploma’s voor de gastouder in loondienst
  • drie diploma’s voor de bemiddelingsmedewerker

Toelichting
De redenen voor deze toevoegingen zijn divers; van een veranderde schrijfwijze van een opleiding tot inhoudelijke overwegingen. Lees het besluit van het OAK en bekijk de toevoegde diploma’s

2. Overgangsregeling geldt ook voor pedagogisch medewerkers met werkervaring in buurlanden

Het tweede besluit gaat over pedagogisch medewerkers die werken of werkten in de buurlanden België en Duitsland. Het OAK heeft besloten dat de overgangsregeling voor vervallen diploma’s ook voor hen geldt. In de praktijk betekent dit dat pedagogisch medewerkers, die in de afgelopen jaren in België en Duitsland als pedagogisch medewerker hebben gewerkt én voldoen aan de andere voorwaarden uit de overgangsregeling, onder de regeling vallen.

Toelichting
In de periode dat er een groot overschot was aan pedagogisch medewerkers, is een aantal van hen in het buitenland aan de slag gegaan. Deze pedagogisch medewerkers zijn dus niet werkzaam geweest in Nederland en zouden daarom niet onder de overgangsregeling vallen. Door dit besluit hoeven zij geen individuele gelijkstelling aan te vragen. Open het besluit van het OAK.

 

3. Houders kunnen individuele gelijkstelling voor zichzelf aanvragen

Door dit besluit kunnen houders voor zichzelf een gelijkstelling aanvragen. Tot nu toe kon alleen een werkgever voor een werknemer gelijkstelling aanvragen. De houder van een kinderopvangorganisatie heeft geen arbeidsovereenkomst en had die mogelijkheid dus niet.


Toelichting
In de praktijk betekent dit besluit dat een houder voor zichzelf gelijkstelling kan aanvragen voor de functie van pedagogisch medewerker, pedagogisch beleidsmedewerker/ coach of pedagogisch coach en voor de functie van bemiddelingsmedewerker. Natuurlijk zijn er ook voorwaarden gesteld aan gelijkstelling. Lees alles hierover bij de veelgestelde vragen. Als de gelijkstellingscommissie een inhoudelijke beoordeling afgeeft, heeft dit dezelfde status als de formele brief van de secretaris kinderopvang voor de gelijkstelling voor een werknemer. Lees hier het besluit van het OAK.

 

Alle besluiten van het OAK worden verwerkt in de eerstvolgende cao-wijziging.