search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Wat zijn de mogelijkheden als geen gelijkstelling wordt verleend?

Gaat het over een sollicitant, dan kun je de kandidaat mogelijk aanstellen als pedagogisch medewerker in ontwikkeling. Zie hiervoor artikel 9.5 in de cao. Betreft het een zittende medewerker, dan is het starten van een EVC-procedure mogelijk de kortste weg naar kwalificatie. Hier kun je informatie over EVC raadplegen.

Terug naar het overzicht

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling