search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Wat houdt het meetinstrument in?

Het meetinstrument is een assessment dat bestaat uit een online deel en twee praktijkopdrachten. De online deel wordt afgenomen bij FCB in Utrecht. De praktijkopdrachten worden uitgevoerd onder supervisie van NOA BV en worden (zo mogelijk) uitgevoerd op de locatie van de werkgever die het verzoek indient.
Het meetinistrument is alleen bedoeld als extra mogelijkheid bij gelijkstellingsverzoeken voor pedagogisch medewerkers. Voor andere functies wordt het meetinstrument niet ingezet. Het meetinstrument is ontwikkeld om kennis en competenties opgedaan uit werkervaring te meten.

Bij het afnemen van het meetinstrument wordt de (kandidaat) medewerker in verband met de privacy gevraagd of deze de gegevens wil delen met de gelijkstellingscommissie.

Terug naar het overzicht

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling