search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Welke aspecten kunnen van invloed zijn op de uitkomst van een gelijkstellingsverzoek?

Gelijkstellingsverzoeken worden door de commissie beoordeeld per individueel verzoek waarbij meerdere verschillende aspecten worden meegewogen. Altijd wordt gekeken vanuit de opleidingsachtergrond, zoals bijvoorbeeld een afwijkende diplomabenaming van een opleiding die inhoudelijk identiek is aan een opleiding die vermeld is in het functieboek of een diploma waarvan geen origineel meer beschikbaar is. Daarnaast kan een aantal andere aspecten een rol spelen, zoals duur van het dienstverband en bijzondere omstandigheden. Ieder gelijkstellingsverzoek is uniek en niet onderling vergelijkbaar.

Sinds de modernisering heeft de gelijkstellingscomissie bij een gelijkstellingsverzoek voor de functie pedagogisch medewerker een uitbreiding van het instrumentarium. Er kunnen nu ook relevante bij- en nascholingen en relevante werkervaring meegewogen worden. Om de competenties opgedaan uit relevante werkervaring te meten kan de gelijkstellingscommissie een meetinstrument inzetten. Werkervaring wordt niet meegewogen bij een verzoek voor andere functies dan pedagogisch medewerker. 

Terug naar het overzicht

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling