Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Nieuws Behoud

Vakantiewerk in kinderopvang. Hoe zit dat?

28 jun 2021

De zomervakantie is in zicht. Wat zijn de regels voor de inzet van bol-studenten die vakantiewerk willen doen?

spelende kinderen in opvang

Cao Kinderopvang vs Wet kinderopvang

In artikel 9.6.3 van de Cao Kinderopvang is geregeld wanneer en onder welke voorwaarden bol-studenten (dus geen bbl, derde leerweg of duale route) formatief kunnen worden ingezet in de zomervakantie met een arbeidscontract op hun stagelocatie.

Volgens de GGD GHOR is de formatieve inzet van een stagiair of beroepskracht in opleiding alleen mogelijk zoals gedefinieerd in die wet. Bol-ers die hun stage hebben afgerond, zijn volgens die definitie geen stagiair meer. Dat betekent dat als het stagecontract is afgelopen, de bol-er niet langer op de stagelocatie ingezet wordt conform artikel 9.6.3, maar op een ‘gewone’ arbeidsplaats waar de student niet via de opleiding aan verbonden is.

Verlengen stagecontracten

De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) heeft eerder aan de MBO Raad gevraagd om medewerking bij het verlengen van stagecontracten in de zomervakantie. De raad gaf daar echter geen positief advies over aan de scholen.

Door de coronacrisis hebben veel studenten vertraging opgelopen in hun beroepspraktijkvorming (bpv)-stage. Het onderwijscluster Welzijn van de MBO Raad heeft in maart 2020 een positief advies gegeven voor verlenging van de beroepspraktijkvormingsovereenkomst (bpvo) tot de laatste dag van de zomervakantie. Als scholen de bpvo verlengen, dient de bereikbaarheid voor en begeleiding van de student vanuit de school uiteraard wel goed geregeld te zijn.

Verruiming bpvo

Naast het benutten van stageperiodes in weekenden en vakanties biedt het servicedocument 5.1 scholen meer mogelijkheden tot verruiming van de bpvo. Het geven van praktijkopdrachten bij bijbanen van studenten is daar een voorbeeld van en biedt ook mogelijkheden voor de inzet van bol-studenten in de zomer.

Bekijk Servicedocument 5.1 aanpak corona mbo