search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar
Thema: Subsidies

Regionale Aanpak Arbeidsmarkt Tekorten (RAAT)

Met het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ pakt het ministerie van VWS de personeelstekorten aan in Zorg en Welzijn. Alle organisaties in kinderopvang, jeugdzorg en sociaal werk meedoen aan de Regionale Aanpak Arbeidsmarkt Tekorten (RAAT-plannen). Organisaties in Sociaal Werk en Jeugdzorg kunnen daarnaast meedoen aan SectorplanPlus.

Regionale Aanpak Arbeidsmarkt Tekorten (RAAT) is georganiseerd in 28 regio´s. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk organisaties meedoen om samen te zorgen voor voor voldoende en goed opgeleide werknemers in de regio. Elke regio kiest een eigen specifieke aanpak met een eigen RAAT-analyse en actieplan. VWS heeft RegioPlus gevraagd om via de aangesloten regionale werkgeversverenigingen de coördinatie en uitvoering van de RAAT-plannen te verzorgen. Deelname staat los van lidmaatschap van de regionale werkgeversverenigingen.

RAAT-plannen zijn de basis van de regionale aanpak. Naast een analyse van de arbeidsmarkt bevat een plan ambities en een actieplan. Zo concreet mogelijk en meetbaar. De deelnemende organisatie onderschrijft de analyse en aanpak, vult die zo nodig aan en draagt bij aan de aanpak. Neem voor het RAAT-plan in jouw regio contact op met de regionale RegioPlus-organisatie.
 

Samenwerking landelijke sociale partners en RegioPlus  

In het actieprogramma Werken in de Zorg van VWS hebben landelijke werkgevers- en werknemersorganisaties een rol. RegioPlus is coördinator en organisator van de RAAT-plannen in de regio en uitvoerder an de subsidieregeling SectorplanPlus. Lees meer over RegioPlus en de samenwerking met RegioPlus. 

    FCB als verbindende schakel

    De leden van de regionale RegioPlus-organisaties komen vooral uit de gezondheidszorg. Om de inbreng vanuit jeugdzorg en sociaal werk te borgen, heeft FCB een verbindende rol. FCB is de schakel voor specifiek arbeidsmarktonderzoek, beschikbaar aanbod, als communicatiekanaal of voor aanscherping van de RAAT- plannen in de regio´s. Zo dat de focus niet alleen op zorg ligt en Sociaal werk en Jeugdzorg volledig de mogelijkheden van het actieprogramma kunnen benutten.

    Heb je een specifieke vraag? Mail dan naar contact@fcb.nl

    werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling