Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

SLIM: subsidie voor nieuwe vormen van praktijkleren

2 mrt 2021

Van 2 tot en met 31 maart 2021 kunnen mkb-organisaties subsidie aanvragen voor nieuwe vormen van leren en ontwikkelen: voor praktijkleerplaatsen derde leerweg (ovo) en voor ontwikkelplannen in organisaties.

Geldbiljetten

Voor wie is de subsidie uit de SLIM-regeling bedoeld?

De subsidie is bedoeld voor organisaties, die dan ook individueel en in een samenwerkingsverband van meerdere mkb-organisaties kunnen aanvragen. Het gaat dus om middelgrote en kleinere organisaties. Subsidie is beschikbaar voor bijvoorbeeld het maken van ontwikkelplannen, onderzoek naar scholingsbehoeften, innovatieve leermethoden en voor praktijkleerplaatsen. De activiteiten moeten binnen drie maanden starten en kunnen maximaal twaalf maanden doorlopen.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Er zijn verschillende maximale subsidiebedragen van toepassing:

  • Op de totale subsidiabele kosten is maximaal 60 procent subsidie mogelijk over maximaal € 24.999. De ondergrens van de totale subsidiabele kosten bij aanvraag bedraagt € 5.000. 
  • Kleine ondernemingen kunnen maximaal 80% van de subsidiabele kosten aanvragen. 
  • Als er alleen voor praktijkleerplaatsen wordt aangevraagd dan mag dit ook een lager bedrag zijn, want per praktijkleerplaats is de maximale subsidie € 2.700.

Deze praktijkleerplaatsen zijn vooral heel interessant bij zij-instromers. Deze subsidie komt de komende drie jaar naast de gewone subsidie voor praktijkleren die in september kan worden aangevraagd. De volgende ronde voor deze nieuwe subsidie is in september.

De sluitingsdatum voor de subsidie-aanvraag is woensdag 31 maart om 17.00 uur.

Handige links