search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de diplomalijst voor dagopvang?

  • De diplomalijst voor dagopvang en voor peuterspeelzaalwerk is sinds 1 juli 2018 toegespitst op het werken met kinderen en pedagogische achtergrond. Diploma’s die al meerdere decennia niet meer behaald kunnen worden en/of niet (meer) opleiden voor het vak zijn vervallen.
  • Per 1 juli 2018 en per 1 oktober 2018 zijn er ook diploma’s toegevoegd. Het gaat om nieuwe opleidingen, andere benamingen en opleidingen in een bepaalde afstudeerrichting of specialisatie.
  • Per 1 oktober kwalificeert, onder voorwaarden, een niet afgeronde beroepsopleiding op niveau hbo-bachelor, ongeacht de leerweg (voltijd, duaal of deeltijd).

De volledige kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker die geldt per 1 oktober 2018 vind je hier.

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling