search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de diplomalijst voor dagopvang en peuterspeelzaalwerk?

Niet afgeronde Hbo bachelor opleidingen, waarvan het diploma opgenomen staat in de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker, kwalificeren vanaf 1 oktober 2018 onder nieuwe voorwaarden. Wie 75% van de studiepunten van een hbo-bachelor heeft behaald of een overgangsbewijs heeft naar het laatste studiejaar voldoet aan de kwalificatie-eis, ongeacht de gevolgde leerweg (voltijd, deeltijd of duaal). Mits het een hbo-bachelor opleiding betreft waarvan het diploma in de kwalificatie-eis staat onder a) of b).

De volledige kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker die geldt per 1 oktober 2018 vind je hier.

Terug naar het overzicht

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling