search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Wat kan een sollicitant met een vervallen diploma doen om te gaan werken in de kinderopvang?

Voor nieuwe medewerkers (sollicitanten) die vanaf 1 september 2018 in dienst treden en een uit de lijst vervallen (of ander) diploma hebben kan op diverse andere manieren de kwalificatie worden aangetoond of ondersteund worden om gekwalificeerd te raken:

  • De werkgever kan een gelijkstellingsverzoek indienen als er sprake is van een diploma of opleidingsachtergrond dat veel verwantschap heeft met de diploma’s op de huidige lijst.  
  • De gelijkstellingscommissie kan bij de beoordeling van verzoeken voortaan ook rekening houden met gevolgde bij- en nascholing.
  • De gelijkstellingscommissie heeft voor de groep waarbij een gelijkstelling niet direct mogelijk is vanaf het najaar de beschikking over een meetinstrument om de opleidingsachtergrond en andere ervaringen en competenties precies te matchen met de kwalificatie-eis. Hierover wordt binnenkort meer informatie gegeven.
  • Voor medewerkers met een buitenlands diploma zijn er (naast de blijvend benodigde IDW/ DUO verklaring) bij indiening van een gelijkstellingsverzoek ook meer toetsingsmogelijkheden.
  • Beroepskracht in opleiding zijn tot nu toe BOL-ers (mbo) en hbo-ers als stagiaires en bbl'ers en hbo-duale studenten (in de combinatie werken en leren). Ook mbo-ers die de zogenaamde derde leerweg (OVO) worden toegevoegd aan deze opsomming en kunnen hierdoor worden opgeleid tot het vak.
  • Het is mogelijk, zowel in kinderopvang als peuterspeelzaalwerk als zgn. Pmio-er aan het werk te gaan. Dat kon tot kort gelden alleen in kinderopvang, maar ook in peuterspeelzaalwerk wordt dit ingevoerd.
Terug naar het overzicht

In het arbeidsmarktplatform Kinderopvang werkt! werken de volgende partijen samen: