search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Wat kan een sollicitant met een vervallen diploma doen om te gaan werken in de kinderopvang?

Voor nieuwe medewerkers (sollicitanten) die vanaf 1 september 2018 in dienst treden en een uit de lijst vervallen (of ander) diploma hebben kan op diverse andere manieren de kwalificatie worden aangetoond of ondersteund worden om gekwalificeerd te raken:

  • Het is mogelijk een diploma te behalen dat (wel) kwalificeert voor pedagogisch via een evc-traject. Tijdens het evc-traject kan de nieuwe medewerker wellicht al ingezet worden als pedagogisch medewerker/ peuterspeelzaalleid(st)er in ontwikkeling.
  • Bbl’ers en hbo-duale studenten (in de combinatie werken en leren) kunnen ingezet worden als student-werknemer. Ook mbo-ers die de zogenaamde derde leerweg (OVO) volgen en voltijd hbo-bachelor-studenten zijn toegevoegd aan deze opsomming en kunnen hierdoor worden opgeleid tot het vak.
  • De werkgever kan een gelijkstellingsverzoek indienen als er sprake is van een diploma of opleidingsachtergrond dat veel verwantschap heeft met de diploma’s op de huidige lijst. De gelijkstellingscommissie kan bij de beoordeling van verzoeken rekening houden met gevolgde bij- en nascholing. Enkel een vervallen diploma is niet voldoende voor gelijkstelling, er moet wel sprake zijn van relevante bij- en nascholing.
  • De gelijkstellingscommissie heeft voor de groep die veel relevante werkervaring heeft beschikking over een meetinstrument om de ervaringen en competenties precies te matchen met de kwalificatie-eis.
Terug naar het overzicht

In het arbeidsmarktplatform Kinderopvang werkt! werken de volgende partijen samen: