search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Wat gebeurt er als een pedagogisch medewerker van werkgever verandert?

Bij overstap naar een andere werkgever binnen de kinderopvang geldt de kwalificatie-eis volgens de dan geldende cao.

Voor werknemers die al voor de invoeringsdatum van de kwalificatie-eis per 1 mei 1991 in dienst waren als pedagogisch medewerker in de kinderopvang bij een werkgever vallend onder de cao kinderopvang en om die reden onder de overgangsbepaling vielen geldt het volgende: bij herintreding of een overstap naar een andere werkgever moeten zij voldoen aan de op dat moment geldende kwalificatie-eis.

Als het gaat om een sollicitant met een diploma dat per 1 juli 2018 is vervallen, is het belangrijk te kijken of de volgende overgangsregeling van toepassing is. Deze luidt: een pedagogisch medewerker met een opleidingsachtergrond die per 1 juli 2018 is vervallen als kwalificerende opleidingsachtergrond en die voor 1 september 2018 als zodanig werkzaam is (geweest) al dan niet met een onderbreking van één jaar of minder, direct voorafgaand aan 1 september 2018, voldoet aan de kwalificatie-eis voor de functie van pedagogisch medewerker in dagopvang/peuterspeelzaalleidster en/of pedagogisch medewerker in bso/nso. Dit geldt ook bij een onderbreking van één jaar of minder na 1 september 2018.

Terug naar het overzicht

In het arbeidsmarktplatform Kinderopvang werkt! werken de volgende partijen samen: