search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Waarom zijn verschillende diploma’s vervallen voor dagopvang en peuterspeelzaalwerk maar behouden voor bso/nso?

Dagopvang en peuterspeelzaalwerk: diploma’s die kwalificeren voor dagopvang en peuterspeelzaalwerk zijn echt op het werken met kinderen gericht, dus diploma’s gericht op kinderopvang of peuterspeelzaalwerk of jeugdzorg, sociaal werk en onderwijs. De kwalificatie-eisen Pedagogisch Medewerker en – Peuterspeelzaalleidster zijn al eerder op elkaar afgestemd vanwege het IKK en de afspraken daarin over de harmonisatie van de kwalificatie-eis.

Bso/nso: enkele diploma’s zijn geschrapt die al meerdere jaren niet meer behaald kunnen worden en/of niet of niet meer opleiden voor het vak; dit zonder effect voor huidige en nieuwe professionals als deze voor 1 september 2018 bij een werkgever starten.
Er is een brede toevoeging op het terrein van lerarenopleidingen en van sport-opleidingen waarin begeleiding van kinderen een grote rol vervult. Ook is toegevoegd dat met een aanvullend bewijs het ook mogelijk is in de bso te gaan werken voor gediplomeerden van de opleiding tot uitvoerend kunstenaar. Op andere uitbreidingsmogelijkheden wordt nog gestudeerd, bijv. specialisten op het gebied van activiteiten.

Terug naar het overzicht

In het arbeidsmarktplatform Kinderopvang werkt! werken de volgende partijen samen: