search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

De overgangsregelingen, wat houden deze in?

Pedagogisch medewerkers in dienst voor invoeringsdatum van de kwalificatie-eis per 1 mei 1991 bij dezelfde werkgever (of dienst rechtsopvolgers), hoeven niet te voldoen aan de kwalificatie-eis. Bij een overstap naar een andere werkgever dienen zij wel te voldoen aan de dan geldende kwalificatie-eis.

Overgangsregeling Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzalen:
Een peuterspeelzaalleidster die voor 1 januari 2018 als zodanig werkzaam is (geweest) op basis van een HBO-diploma van ofwel een kunstzinnig vormende opleiding (docentenrichting binnen kunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding) ofwel de opleiding expressie in woord en gebaar ofwel de applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer, voldoet aan de vereiste opleidingsachtergrond voor de functie van peuterspeelzaalleidster en pedagogisch medewerker in dagopvang en bso/nso.  Dit is ook het geval als sprake is van (1) een onderbreking van het werk en er sinds de aanvang van die onderbreking nog geen jaar is verstreken of (2) een wisseling van werkgever waarbij er nog geen jaar is verstreken, tussen de uitdiensttreding bij de ene werkgever in de kinderopvang/peuterspeelzaalwerk en de indiensttreding bij de andere werkgever in de kinderopvang/peuterspeelzaalwerk.

Overgangsregeling modernisering kwalificatie-eis:
Een pedagogisch medewerker en/of een peuterspeelzaalleidster met een opleidingsachtergrond die per 1 juli 2018  is vervallen als kwalificerende opleidingsachtergrond en die voor 1 september 2018 als zodanig werkzaam is (geweest) al dan niet met een onderbreking van één jaar of minder, direct voorafgaand aan 1 september 2018, voldoet aan de kwalificatie-eis voor de functie van peuterspeelzaalleidster en pedagogisch medewerker in dagopvang en/of in bso/nso. Dit geldt ook bij een onderbreking van één jaar of minder na 1 september 2018.

Overgangsregeling cao kinderopvang 2018-2019:
Een pedagogisch medewerker en/ of een peuterspeelzaalleidster met een niet afgeronde opleiding  die per 1 oktober 2018  is vervallen als kwalificerende opleidingsachtergrond en die voor 1 december 2018 als zodanig werkzaam is (geweest) al dan niet met een onderbreking van één jaar of minder, direct voorafgaand aan 1 december 2018, voldoet aan de kwalificatie-eis voor de functie van peuterspeelzaalleidster en pedagogisch medewerker in dagopvang en/of in bso/nso. Dit geldt ook bij een onderbreking van één jaar of minder na 1 december 2018.

Terug naar het overzicht

In het arbeidsmarktplatform Kinderopvang werkt! werken de volgende partijen samen: