search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Als de kwalificatie-eis in de cao verandert, heeft dat gevolgen voor zittende pedagogisch medewerkers?

Voor de kwalificatie-eis geldt de datum indiensttreding als pedagogisch medewerker en moet gekeken worden naar de dan geldende cao. Als een pedagogisch medewerker bij indiensttreding voldeed aan de toen geldende kwalificatie-eis blijft dat zo voor de duur dat de pedagogisch medewerker bij dezelfde werkgever in dienst is. De GGD zal dan ook aan de hand van de toen geldende kwalificatie-eis toetsen of de pedagogisch medewerker beschikt over de passende kwalificatie.

 

Terug naar het overzicht

In het arbeidsmarktplatform Kinderopvang werkt! werken de volgende partijen samen: