Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
HaKa Content

Richtlijn: kindermishandeling en meldcode

 • Kosten

  €2230,- incl. BTW, per groep van 10 pers voor 2 workshops (Incompany)
  Registerpunten

Omschrijving

De opleiding bestaat uit een e-learning module en twee trainingsbijeenkomsten. De tijdsinvestering is totaal 21 uur, waarvan 6 uur voor twee trainingsbijeenkomsten en 15 uur voor de online e-learning. De trainingsbijeenkomsten zijn zowel online mogelijk als fysiek. In de opleiding staat de richtlijn kindermishandeling centraal. Er wordt kort ingegaan op de algemene richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, hierna wordt er dieper ingegaan op de richtlijn kindermishandeling, je leert werken met,- en het volgen van de richtlijn. Je leert de gevolgen, risico,- en beschermende factoren bij kindermishandeling. Onderdeel van de Richtlijn Kindermishandeling is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Je leert hoe je kindermishandeling kan signaleren en hoe je kunt/moet handelen bij vermoedens van kindermishandeling. Welke hulp je kunt bieden, welke interventies er zijn en je krijgt inzicht in welke kwaliteiten je moet beschikken als jeugdprofessional.

Na afloop

 • Heb je kennis over de richtlijn kindermishandeling en weet je hoe je er mee kan werken.
 • Weet je welke vormen kindermishandeling er zijn, wat zijn signalen van kindermishandeling zijn.
 • Weet je wat beschermende en risicofactoren kunnen zijn.
 • Ken je de gevolgen van kindermishandeling en weet je welke interventies je kan inzetten.
 • Weet je hoe je de meldcode moet inzetten en hoe je de stappen moet volgen.

Overig

HaKa Content is ingeschreven bij het CRKBO. De training is geaccrediteerd door het SKJ, na afloop van de training ontvangt de deelnemer een certificaat.

Registerpunten: 21 punten SKJ Kwaliteitsregister **

Meer informatie op de website van de aanbieder.

** FCB controleert en actualiseert deze gegevens niet. Voor actuele informatie over registerpunten neem contact op met de scholingsaanbieder.

Details:

 • Branche: Jeugdzorg, Sociaal Werk
 • Competenties: Signaleren en agenderen
 • Thema: Profileren / Eigen kracht / Persoonlijke talenten, Zelfsturing / Zelfsturende teams
 • Vorm: Incompany
 • Doelgroep: Medewerkers vakinhoudelijk (sociaal werkers, pedagogisch medewerkers etc.)

Contact opnemen met aanbieder *

De gegevens worden verstuurd naar de aanbieder. De aanbieder neemt vervolgens contact met je op. FCB kan je email-adres incidenteel gebruiken om ervaringen op te halen en informatie over scholing en ontwikkeling te delen.

* FCB verwijst naar de scholingsaanbieders, maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud en praktische zaken (denk aan communicatie met aanbieder, plaatsing, kosten etc.).