Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Personeelstekort kinderopvang weer gestegen

21 jun 2021

Meer dan de helft van de kinderopvangorganisaties heeft een tekort aan personeel. Dit is een toename van twintig procent sinds februari dit jaar. In de bso heeft zeventig procent een tekort. De personeelstekorten zijn het grootst in Amsterdam en de Randstad, maar komen voor in alle regio’s. Dit blijkt uit de kwartaalpeiling van Kinderopvang werkt! Te weinig beschikbare kandidaten, ziekteverzuim en uitstroom worden genoemd als reden.

Sector groeit hard

Ondanks het personeelstekort, groeit de sector harder dan ooit. Afgelopen jaar groeide de sector met maar liefst 9000 medewerkers naar bijna 109.000. Een groei van bijna 35% ten opzichte van 2016 toen de teller op 82.000 medewerkers stond.

Investeren in opleiden

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de kinderopvangorganisaties aangeeft dat zij minder dan tien procent pedagogisch medewerkers in ontwikkeling, student-werknemers of stagiairs aan het werk hebben. Een investering in het opleiden van (meer) medewerkers kan op termijn het personeelstekort verminderen.

Campagne Kinderopvang dankzij jou

In 2020 startte Kinderopvang werkt! de landelijke campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’. Om nieuwe medewerkers te werven en de huidige pedagogisch medewerkers te behouden. Speciale aandacht van de campagne gaat uit naar medewerkers die snel ingezet kunnen worden en naar medewerkers voor de bso. Om de groep te bereiken waarvan het diploma nu kwalificeert (met of zonder aanvullend bewijs). Daarnaast is gekozen om een extra impuls te geven aan de online campagne in Amsterdam en de rest van de Randstad, omdat daar de tekorten het grootst zijn.

Binden en boeien

Naast het werven van nieuwe medewerkers is ook het binden en boeien van huidige medewerkers belangrijk in de 'strijd tegen het personeelstekort'. Kinderopvang werkt! heeft een breed programma opgezet gericht op het behoud van personeel en goed werkgeverschap. Onlangs startte een pilot om de medewerkersreis te verbeteren. Dit is de reis die medewerkers maken binnen een organisatie en wat zij daarbij ervaren. Van de eerste kennismaking en inwerken tot en met het afscheid van de organisatie. Na de zomer komt een toolkit met goede voorbeelden, tips en tools beschikbaar voor de hele sector.

Download

Spelende kinderen in kinderopvang