Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Pensioenpremies 2022

23 dec 2021

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft voor 2022 de volgende premies en franchisebedragen vastgesteld.

De nieuwe premies en franchisebedragen zijn:

  • OP/PP-premie:        25,8 procent (was 25,0 procent)
  • AP-premie:             0,5 procent (ongewijzigd)
  • AOW-franchise:      € 13.343,- (was € 13.111,-)
  • AP-franchise:          € 22.356,- (was € 21.835,-)

Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) heeft op basis van deze gegevens en de verdelingsafspraken in de Cao Kinderopvang de volgende premies voor het jaar 2022 vastgesteld.

Voor werknemers:

  • OP/PP-premie:        12,90 procent (was 11,23 procent)
  • AP-premie:              0 procent (ongewijzigd)

Voor werkgevers:

  • OP/PP-premie:        12,90 procent (was 13,77 procent)
  • AP-premie:              0,50 procent (ongewijzigd)

* OP staat voor ouderdomspensioen; PP voor partnerpensioen; AP voor arbeidsongeschiktheidspensioen en AOW voor Algemene Ouderdomswet.

Download het besluit pensioenpremies 2022