Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Pedagogisch medewerkers en schoonmaken: wat zegt de cao?

26 nov 2020

Welke schoonmaakwerkzaamheden behoren tot jouw takenpakket als pedagogisch medewerker? Die vraag komt regelmatig op binnen Kinderopvang. Wat zegt de cao erover?

opruimen in kinderopvang

Wat zegt het functieboek?

In het functieboek (onderdeel van de cao Kinderopvang) staat in de beschrijving van de resultaatgebieden van zowel gastouder in loondienst als van pedagogisch medewerker dat: ‘Ruimte en materiaal beschikbaar gehouden moeten worden’.

De taak die daaruit voortkomt luidt: ‘Verricht licht huishoudelijke werkzaamheden in de groep en draagt mede zorg voor het beheer, de aanschaf en de hygiëne en goede staat van de inventaris. Onder licht huishoudelijke werkzaamheden worden die huishoudelijke werkzaamheden verstaan die voortvloeien uit of samenhangen met het werken met kinderen’.

Wat zegt de begrippenlijst?

De definitie van ‘licht huishoudelijke werkzaamheden’ is opgenomen in de begrippenlijst in cao-artikel 1.1. Als resultaat van deze taak is beschreven: 'een schone ruimte en een goed verzorgde inventaris, zodat kinderen in een schone en veilige omgeving opgevangen kunnen worden'.

Wat betekent dit voor de praktijk?

Het functieboek en de begrippenlijst geven een kader voor de schoonmaakwerkzaamheden die de pedagogisch medewerker moet verrichten. Het moet dus gaan om het opruimen en schoonmaken van zaken die direct verband houden met de activiteiten met kinderen op de groep. Voorbeelden van dagelijkse werkzaamheden:

 • Opruimen etensresten.
 • Na een spel activiteit opruimen van de groep.
 • Opvegen van de broodkruimels die op de grond zijn gevallen.
 • Tafel schoonmaken met een natte doek, na bijvoorbeeld een maaltijd.
 • Onder de tafel aanvegen, al dan niet met behulp van een swiffer. (of iets dergelijks), na maaltijden en knutselactiviteiten.
 • Hygiënisch schoonmaken en schoonhouden van verschoonplek.
 • Vegen van tuinaarde of zandresten in de kinderverblijfsruimten.
 • Het schoonmaken en schoonhouden van keukenruimten die zijn gebruikt om eten voor de groep te bereiden.
 • Beddengoed verschonen.
   

Uitgebreid dweilen of stofzuigen van alle ruimten in het kinderdagverblijf valt niet onder licht huishoudelijk werk. Dit geldt ook voor ramen lappen of het verwijderen van vinger- en handafdrukken op deuren. Dat zijn taken die gedaan moeten worden door schoonmakers.