search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar
×

Mijn selectie ({{ getTotal() }})

U heeft nog geen keuze gemaakt.

Bureau

Samen Veilig Midden Nederland

Zicht op Veiligheid

  • Registerpunten

    Kosten

    € 345,- incl. BTW
Contact met aanbieder

De training ‘zicht op veiligheid’ is bedoeld voor professionals die werken met gezinnen waar (mogelijk) aspecten van onveiligheid spelen. Tijdens de training worden gesprekstechnieken geoefend om samen met cliënten te werken aan veiligheid en wordt gereflecteerd op eigen houding ten aanzien van veiligheidszorgen bij kinderen.

Omschrijving

Training ‘Zicht op veiligheid' Aanleiding Met de transitie Jeugdzorg zijn in veel gemeenten buurt/wijkteams opgericht of soortgelijke organisaties. Deze zijn het eerste aanspreekpunt als er vragen en/of zorgen zijn over opgroeien en opvoeden van kinderen. Als beroepskracht kun je dan te maken krijgen met gezinssituaties waarbij je twijfelt over de veiligheid van kinderen. De training ‘Zicht op veiligheid’ is ontwikkeld om je te ondersteunen in hoe je zorgen over veiligheid kan signaleren en samen met het gezin en het netwerk bespreekbaar kunt maken. Dit om een zorgvuldige weging over veiligheid te kunnen maken. De training is gebaseerd op de visie en uitgangspunten eigen kracht en regie bij de burger. Het oplossingsgericht werken geeft handvatten hoe in gesprek te gaan met ouders over (mogelijke) onveilige thuissituaties (waaronder huiselijk geweld en kindermishandeling) en hoe te handelen als ouders deze zorg niet delen/herkennen of zorgmijdend zijn.

Na afloop:

  • Kan je reflecteren op je eigen visie rondom veiligheid
  • Kan je zorg benoemen koppelend aan de ontwikkelingsgebieden van kinderen
  • Ken je het verschil tussen probleemgerichte benadering en oplossingsgerichte benadering en weet je wanneer oplossingsgericht sturen nodig is
  • Weet je hoe je kan reflecteren over het verschil tussen een gezinsplan en een veiligheidsplan
  • Heb je geoefend met behulp van een trainingsacteur met het voeren van een gesprek over (on)veiligheid

Overig

Registerpunten: 5,5 punten Registerplein**
De prijs van € 345,- per deelnemer geldt bij 8 deelnemers. Het maximum aantal is 12 deelnemers, waarbij de kosten evenredig verdeeld worden. Kosten zijn exclusief trainingslocatie en lunch.
Meer informatie op de website van de aanbieder

** FCB controleert en actualiseert deze gegevens niet. Voor actuele informatie over registerpunten neem contact op met de scholingsaanbieder.

Contact opnemen met aanbieder *

De gegevens worden verstuurd naar de aanbieder. De aanbieder neemt vervolgens contact met je op. FCB kan je email-adres incidenteel gebruiken om ervaringen op te halen en informatie over scholing en ontwikkeling te delen.

* FCB verwijst naar de scholingsaanbieders, maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud en praktische zaken (denk aan communicatie met aanbieder, plaatsing, kosten etc.).

In het arbeidsmarktplatform Kinderopvang werkt! werken de volgende partijen samen: