Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Onderhandelingen nieuwe Cao Kinderopvang zijn gestart

15 sep 2022

De startbijeenkomst voor de nieuwe Cao Kinderopvang vond op 13 september plaats. De huidige cao loopt op 31 december 2022 af. Op deze eerste dag hebben cao-partijen in goede sfeer hun inzetbrieven voor de nieuwe cao toegelicht. Dit vormt de basis voor de onderhandelingen.

Op 3 oktober beginnen de onderhandelingen echt. Cao-partijen verwachten in december van dit jaar een akkoord over een nieuwe Cao Kinderopvang te bereiken.

Data cao-onderhandelingen

  • maandag 3 oktober (eerste onderhandelingsdag)
  • maandag 31 oktober (tweede onderhandelingsdag)
  • dinsdag 22 november (derde onderhandelingsdag)
  • donderdag 8 december (vierde onderhandelingsdag)

Verzoek toetreding BVOK tot cao-onderhandelingen

Kort voor de start van de cao-onderhandelingen heeft BrancheVereniging Ondernemers Kinderopvang (BVOK) een verzoek gedaan om aan de onderhandelingstafel toegelaten te worden. Cao-partijen hebben aangegeven dat BVOK in principe welkom is om deel te nemen aan de onderhandelingen.

Voor een constructief overleg past het niet dat BVOK een bezwaarprocedure heeft lopen tegen de afwijzing van het dispensatieverzoek voor de eigen cao, de Cao MKMB Kinderopvang. Cao-partijen hebben begrip voor de wens van BVOK om de uitkomst van de bezwaarprocedure af te wachten en respecteren deze wens. Zodra de definitieve uitspraak hierover bekend is, zijn cao-partijen bereid om opnieuw in overleg te gaan over de toetreding van BVOK tot de cao-onderhandelingen.

Aan de kant van de werkgevers voeren Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) de cao-onderhandelingen. Voor de medewerkers zijn dit FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn.