Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Onderhandelingen nieuwe Cao Kinderopvang starten op 13 september

30 jun 2022

De huidige Cao Kinderopvang loopt 31 december 2022 af. Om voldoende tijd te hebben voor de onderhandelingen over een nieuwe cao, vindt op 13 september de startbijeenkomst over de nieuwe cao plaats. Tijdens de startbijeenkomst verkennen cao-partijen met elkaar over welke onderwerpen ze afspraken willen maken. Verder bespreken ze hoe ze het cao-proces voor ogen zien. Hoe pakken we het aan? En hoe gaan we met elkaar om?

Op maandag 3 oktober beginnen de onderhandelingen echt. Cao-partijen verwachten in december van dit jaar een akkoord te bereiken over een nieuwe Cao Kinderopvang.

Data cao-onderhandelingen

De onderhandelingen vinden op de volgende data plaats:

  • dinsdag 13 september (startbijeenkomst)
  • maandag 3 oktober (eerste onderhandelingsdag)
  • maandag 31 oktober (tweede onderhandelingsdag)
  • dinsdag 22 november (derde onderhandelingsdag)
  • donderdag 8 december (vierde onderhandelingsdag)

Aan de kant van de werkgevers voeren Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) de cao-onderhandelingen. Voor de medewerkers zijn dit CNV Zorg en Welzijn en FNV Zorg & Welzijn.