search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar
« Terug
27 september 2019

Resultaten onderzoek naar kosten en baten van de bbl

Het VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met twintig branches SEO Economisch Onderzoek opdracht gegeven om de maatschappelijke kosten en baten van de bbl in kaart te brengen. Dit naar eenleiding van het plan van minister van Engelshoven om de subsidieregeling Praktijkleren helemaal af te schaffen. Zij vond dat bedrijven van de bbl profiteren en dat dus ook maar in zijn geheel moeten betalen. Het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang heeft meegewerkt aan dit onderzoek. 

SEO Economisch Onderzoek kinderopvang

De beroepsbegeleidende leerweg (bbl) combineert een middelbare beroepsopleiding met het minimaal drie dagen per week opdoen van praktijkervaring bij een leerbedrijf. Het saldo van de maatschappelijke kosten en baten van de bbl bedraagt bijna 1,4 miljard euro per jaar. Hiervan komt 962 miljoen euro bij de overheid, ondanks de 194 miljoen euro die jaarlijks wordt uitgetrokken voor de subsidie Praktijkleren.

Conclusie 

Het SEO-onderzoek laat zien dat werkgevers, studenten en vooral de overheid profiteren van de bbl. VNO-NCW en MKB-Nederland willen dan ook dat de subsidiepot voor praktijkleren in het vervolg meegroeit met het aantal studenten dat voor een bbl-opleiding kiest. Er wordt gepleit wordt voor een vast bedrag van 2.700 euro per student per jaar, waardoor werkgevers zekerheid hebben. 

Toon footer logos's

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling