search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar
« Terug
2 september 2019

Geef je mening over het competentieprofiel pedagogisch medewerker kinderopvang!

Sluit het basisprofiel voldoende aan bij wat van een pedagogisch medewerker op mbo-niveau 3 verwacht wordt? Doet het profiel voldoende recht aan de verschillende settingen/contexten waarbinnen pedagogisch medewerkers werkzaam zijn? Is het onderscheid tussen de startende en ervaren pedagogisch medewerker voldoende herkenbaar? Dit soort vragen staan in de online vragenlijst. Jouw mening is belangrijk!

Competentieprofiel pm'er kinderopvang

De vragenlijst is onderdeel van de activiteiten om de inhoud van het basisprofiel te toetsen en om specifieke competenties op het spoor te komen die niet voor iedere pedagogisch medewerker gelden. Hiernaast vinden er overleggen plaats met betrokkenen vanuit het werkveld, beroepsonderwijs, wetenschap en oudervertegenwoordigers.

Waarom deze vragenlijst?

In 2011 hebben cao-partijen in kinderopvang landelijke competentieprofielen voor de pedagogisch medewerker laten ontwikkelen en vastgesteld. Honderden pedagogisch medewerkers, werkgevers en andere betrokkenen en deskundigen hebben meegewerkt door feedback te geven op conceptversies. In 2020 wordt het mbo kwalificatiedossier pedagogisch werk geactualiseerd. Het landelijk (beroeps)competentieprofiel vanuit het werkveld is daarvoor de belangrijkste bron. Daarom wordt er sinds het voorjaar 2019 gewerkt aan een geactualiseerd profiel. Inmiddels is de eerste conceptversie van het basisprofiel klaar. Cao-partijen willen ook deze keer zoveel mogelijk betrokkenen de gelegenheid geven om hun mening te geven.

Doe mee

Cao-partijen hopen ook deze keer weer op een hoge respons. Lees eerst het conceptprofiel door en begin daarna met de vragenlijst. De link vind je hier. Invullen kan tot en met vrijdag 1 november. Uiteraard worden jouw reacties anoniem verwerkt.

Deel dit bericht zo veel mogelijk met anderen. Wij willen heel graag de meningen horen vanuit verschillende invalshoeken, dus van pedagogisch medewerkers zelf, hrm'ers, coaches en beleidsmedewerkers, praktijkopleiders et cetera. Hoe meer reacties hoe beter!

Toon footer logos's

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling