search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar
« Terug
1 mei 2020

Cao Kinderopvang 2020-2021 is een feit

De tekst van de nieuwe cao Kinderopvang is beschikbaar. In de cao zijn de afspraken uit het cao-akkoord verwerkt. En de hele cao is herschreven in begrijpelijke taal. Bij een aantrekkelijke branche hoort ook een aantrekkelijke cao. Dit betekent naast goede afspraken ook een duidelijke en begrijpelijke cao.

Cao Kinderopvang

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 t/m 30 juni 2021. De cao is op 1 mei 2020 door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerd en treedt daarmee officieel in werking. Dit geldt voor werkgevers die lid zijn van BK en BMK. Om te zorgen dat de cao voor de gehele kinderopvangbranche bindend is, hebben cao-partijen algemeenverbindendverklaring (avv) aangevraagd.

Eerder stemden de leden van de partijen betrokken bij de cao Kinderopvang en de partijen betrokken bij de cao Sociaal Werk in met het akkoord voor de overgang van peuterspeelzalen en peuterspeelzaalmedewerkers naar de cao Kinderopvang. Dit akkoord wordt nu uitgewerkt.

De cao-app Kinderopvang is inmiddels aangepast.

Naar de actuele cao-pagina

Toon footer logos's

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling