Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Meer instroom mogelijk door nieuwe EVC-branchestandaard

21 dec 2021

Goed nieuws in de strijd tegen de personeelstekorten. De EVC-branchestandaard Startbekwame pedagogisch medewerker is goedgekeurd door het Nationaal Kenniscentrum EVC. Voor kandidaten die niet beschikken over een opleidingsachtergrond pedagogisch medewerker, maar wel voldoende praktijkervaring hebben, is hierdoor een mogelijkheid gecreëerd om alsnog te kunnen voldoen aan de kwalificatie-eis. In de periode dat zij ervaring op doen, kunnen zij aan de slag als pedagogisch medewerker in ontwikkeling.

Spelende kinderen in kinderopvang

Medewerkers kunnen starten met de EVC-procedure als ze voldoende werkervaring hebben. Bijvoorbeeld ervaring als pedagogisch medewerker in ontwikkeling. Klaar met de procedure? Dan krijgen zij een uitgebreid rapport met de uitkomsten. Dat heet een Ervaringscertificaat. Bij Kinderopvang werkt! kan het EVC-branchecertificaat worden aangevraagd. Daarmee kwalificeren zij voor de functie van pedagogisch medewerker.

Zelfscan

Kinderopvang werkt! heeft een zelfscan ontwikkeld. Met deze zelfscan kan een medewerker zien of ze al alle competenties in huis heeft of dat ze er nog aan moet werken.
 

November 2020 hebben cao-partijen besloten tot een aantal acties om de instroom van medewerkers te vergroten. Een van die besluiten was de ontwikkeling van deze EVC-branchestandaard.

Handige links