Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Mag ik met een Internationale diplomawaardering werken als pedagogisch medewerker?

Niet met elke Internationale diplomawaardering (IDW) mag je werken als pedagogisch medewerker. Bij een IDW kijken we hiervoor naar het dikgedrukte stukje tekst waarin staat met welk Nederlands diploma het behaalde diploma overeenkomt. We gaan dan uit van dat genoemde Nederlandse diploma.

Is er geen richting genoemd? Soms wordt er alleen een niveauwaardering gegeven of is het uit de waardering niet duidelijk met welke Nederlandse opleiding het behaalde diploma het meest vergelijkbaar is. Dan kijken we naar de diplomawaardering in zijn geheel. De studierichting en de opmerkingen of toelichting op de achterzijde wegen dan mee.

Twijfel je aan de waardering? Mail de waardering naar caokinderopvang@fcb.nl We kijken of je met de diplomawaardering mag werken als pedagogisch medewerker.