Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Kwalificeren alle docentenopleidingen voor pedagogisch medewerker?

Een diploma van een docentenopleiding of ander bewijs van onderwijsbevoegheid voor primair-, voortgezet- en beroepsonderwijs kwalificeert voor pedagogisch medewerker bso/nso.


Meer informatie over de kwalificatie-eis: