Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Kwalificeert het diploma hbo Jeugdwelzijnswerk voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach?

In de kwalificatie-eis voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach staat precies welke diploma’s rechtstreeks kwalificeren voor deze functie(s). Het hbo-diploma Jeugdwelzijnswerk kwalificeert niet voor deze functie. Met deze opleidingsachtergrond heb je nog een bewijs van aanvullende scholing nodig. Namelijk op het gebied van coaching en/of pedagogiek 0-13 jaar. Dat kan een minor, afstudeerrichting, keuzevak of keuzedeel zijn. Of branche-erkende scholing. 
 
Het is niet van belang dat de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening een opvolger is van hbo Jeugdwelzijnswerk. Voorlopers of opvolgers van diploma's onder A kwalificeren niet automatisch. Alle diploma's zijn apart beoordeeld en vervolgens wel of niet opgenomen in de kwalificatie-eis. 
 
Via onderstaande link vind je meer informatie over dit onderwerp: