Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Kwalificeert een diploma ‘Akte van bekwaamheid tot hoofdleidster bij het kleuteronderwijs’ voor de functie pedagogisch medewerker?

Dit diploma is per 1 juli 2018 vervallen voor dagopvang. Het kwalificeert alleen nog voor buitenschoolse- en naschoolse opvang.

Voor vervallen diploma’s is er een overgangsregeling:  

  • Pedagogisch medewerkers die vóór 1 september 2018 al werkten in deze functie én die pas kort geleden gestopt zijn, kwalificeren nog voor de dagopvang. In de gewerkte periode mag een onderbreking zitten van maximaal één jaar.
     
  • Is de onderbreking langer dan één jaar? Dan geldt de overgangsregeling niet. Om toch te kwalificeren voor dagopvang heb je in dat geval aanvullende scholing nodig. Je moet een diploma hebben van een zogenaamd ‘aanvullend bewijs’ van categorie A2 groep 2. Op de pagina vind je een pdf-bestand met een schema met scholingen die allemaal voldoende aanvullend bewijs zijn. Mail bij twijfel jouw diploma naar caokinderopvang@fcb.nl.