Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Kwalificatiedossier Pedagogisch Werk geactualiseerd

8 feb 2021

SBB heeft het kwalificatiedossier Pedagogisch werk geactualiseerd. Het ministerie van OCW heeft deze wijziging op 21 januari 2021 formeel vastgesteld. Met ondersteuning van Kinderopvang werkt! hebben verschillende werkgevers meegewerkt aan de actualisering. ROC’s gaan hier nu mee aan de slag om de opleidingen te vernieuwen. 

In 2019 heeft Kinderopvang werkt! het competentieprofiel pedagogisch medewerker geactualiseerd en besloten dat het als input wordt gebruikt om het kwalificatiedossier Pedagogisch werk te actualiseren. De profielen pedagogisch medewerker en gespecialiseerd pedagogisch medewerker zijn in lijn gebracht met de vereisten van de Wet IKK en die voor de voorschoolse educatie. Het vernieuwde kwalificatiedossier is hier te vinden.

Brancheorganisatie Kinderopvang en BMK organiseren op 2 maart samen met de MBO Raad en SBB een online kennisdelingsbijeenkomst voor kinderopvangorganisaties en ROC’s over het vernieuwde kwalificatiedossier. Deelname kan via de twee werkgeversorganisaties.

Besluit Staatcourant 
Vernieuwde kwalificatiedossier
Brancheorganisatie Kinderopvang
BMK