Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Kan een werkgever (houder) ook een gelijkstellingsverzoek aanvragen voor zichzelf?

Op 4 februari 2019 heeft het OAK besloten om het ook voor werkgevers mogelijk te maken een gelijkstellingsverzoek in te dienen voor zichzelf. Eerder kon gelijkstelling alleen worden afgegeven voor een werknemer die een arbeidsovereenkomst heeft onder de cao kinderopvang. De inhoudelijke beoordeling die een werkgever na het verzoek krijgt, heeft dezelfde status als de formele brief van de cao secretaris bij gelijkstelling voor een werknemer. Lees het nieuwsbericht over dit besluit van de cao-partijen.

Een gelijkstellingsverzoek voor een werkgever wordt getoetst aan dezelfde criteria als een verzoek voor een werknemer.