Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Kan een kandidaat tijdens een gelijkstellingsprocedure al ingezet worden?

Het is mogelijk om een kandidaat tijdens een gelijkstellingsprocedure voor pedagogisch medewerker in te zetten. De kandidaat kan dan beginnen als pedagogisch medewerker in ontwikkeling. Er gelden wel een aantal voorwaarden. Zoals een minimaal instroomniveau, een ontwikkelplan en plan om aan de kwalificatie-eis te voldoen. Zie hiervoor artikel 9.5 van de Cao Kinderopvang.

Wanneer het verzoek niet tot gelijkstelling leidt en de kandidaat is al aangenomen, dan moet hij of zij op een andere manier een diploma halen. Kijk hier naar de mogelijkheden voor een werk-leertraject. Heeft de kandidaat werkervaring in kinderopvang? Kijk dan naar de mogelijkheden van een EVC-procedure.