Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Ik werk al jaren als pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Kan mijn werkgever op basis van mijn ervaring een gelijkstellingsverzoek indienen?

Bij een gelijkstellingsverzoek voor de functie van pedagogisch beleidsmedewerker of pedagogisch coach wordt werkervaring niet meegewogen. De opleidingsachtergrond wel: zoals diploma’s van beroepsopleidingen, Erkenning van Verworven Competenties-rapportages (EVC-rapportages), propedeuses, specialisaties, minors en bij- en nascholing. Het niveau moet dan wel gelijkwaardig zijn aan de kwalificatie-eis (deel A, of aan instroomeis B1 of B2).